Xerrades

En aquest espai trobaràs  diferents Recursos i Materials relacionats amb l’àmbit de les Xerrades que es realitzen als instituts: orientació acadèmica, motivació, gestió de l’estrès, tècniques d’estudi, mobilitat internacional, etc.

LA MOTIVACIÓ VERS L’ESTUDI

Xerrada dedicada a alumnes de 4t d’ESO o Batxillerat, on es convida a la reflexió al voltant de l’estudi, l’estudiar i els processos d’aprenentatge i es proposen maneres i recursos perquè cada persona pugui millorar el seu rendiment i cercar la seva motivació vers l’estudi.

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

  • ORIENTACIÓ PER 3R D’ESO

L’últim tram a l’ESO…” Xerrada-Resum sobre el Sistema Educatiu un cop s’acaba 4t d’ESO (2018)

  • EN ACABAR L’ESO…

En acabar l’ESO…” Material que s’entrega després de realitzar la xerrada d’orientació als i a les alumnes de 4t d’ESO (2018)

  • ELS CICLES FORMATIUS

Els Cicles de Grau Superior“, xerrada d’orientació sobre els Cicles Formatius de Grau Superior per  a alumnes de 2n de Batxillerat (2018)

El Cicles de Grau Mitjà“, xerrada d’orientació sobre els Cicles Formatius de Grau Mitjà (2018).

  • LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

La Prova d’accés a la Universitat“, xerrada informativa sobre la PAU; què és, com s’estructura, com es qualifica i sobre la preinscripció universitària (2018).

“Preparada per la PAU”, xerrada que tracta la gestió organitzativa i emocional per a què els i les alumnes de 2n de Batxillerat es preparin per afronatr la Prova d’Accés a la Universitat (2018).

Gestió organitzativa i emocional vers la PAU“,  xerrada reflexiva sobre consells i mecanismes per afrontar les Proves d’Accés a la Universitat (2018).

AIXÒ NO ÉS AMOR

Taller sobre la prevenció en violència masclista tenint com a marc de referència la campanya municipal ‘Això no és amor’.

LA MOBILITAT INTERNACIONAL

Estudiar i treballar” Xerrada sobre Mobilitat Internacional (2017). Feta per Nien Boots de l’Associació Nexes.

LA MEVA PRIMERA FEINA

La meva primera feina” xerrada sobre la cerca de feina i treball temporal (2018). Feta per l’Anna Gusó del Programa Eskala

 

Anuncis