Què? Com? Per a què?

La Xarxa d’Atenció Informativa, El Punt al teu Insti, és un servei municipal d’atenció informativa als instituts que posa a l’abast dels i les joves recursos informatius d’interès i accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el propi centre com a la ciutat i forma part del projecte de descentralització informativa del Servei d’Informació Juvenil El Punt.

17626148_1667749676571931_7443202136886517993_n.jpg

OBJECTIUS

  • Donar resposta a les necessitats informatives dels/de les joves dels instituts de Sant Boi per tal d’afavorir la seva continuïtat en el món estudiantil i la inserció laboral, l’oci, etc. facilitant la seva emancipació, autonomia i mobilitat
  • Oferir un catàleg de recursos per als ensenyaments d’educació secundària i altres centres d’ensenyament
  • Potenciar els mecanismes de participació tot contribuint a la creació i la consolidació d’associacions i grups juvenils i la vinculació dels joves a entitats ja existents.
  • Promoure la realització d’activitats, per part dels joves, de difusió i creació cultural, esportives, formatives i de temps lliure.
  • Ser un espai receptor de les inquietuds, demandes i opinions que expressa la població jove de Sant Boi utilitzant la informació com una eina de forma dinàmica
  • Donar a conèixer tots els recursos i serveis municipals així com les activitats ciutadanes als/a les alumnes dels instituts de Sant Boi, afavorint la seva autonomia i mobilitat
  • Prevenir conductes i hàbits de risc a través de la informació

Mitjançant un taulell col·locat estratègicament per tal que sigui visible i es trobi en un lloc de pas a l’hora de pati en cada un dels instituts, ofereix informació als i a les joves sobre diverses temàtiques: ensenyament reglat i no reglat, recursos i borses de treball, habitatge, viatges, associacionisme, cultura, lleure i oci, esports, salut així com de la resta d’assessories de El Punt.

15966165_1585520754794824_8521579466339616000_nAmb aquest servei, els i les estudiants tenen la possibilitat de fer la seva demanda informativa un cop per setmana al seu propi institut, facilitant d’aquesta manera l’accés del i de la jove a tota la informació que sigui del seu interès. L’atenció de El Punt als instituts es realitza durant tot el curs escolar als cinc instituts públics d’ensenyament secundari del municipi i pretén ser d’utilitat tant per l’alumnat com pels membres de la comunitat educativa.

A més a més, es duent a terme diferents mecanismes de difusió i comunicació al mateix centre per facilitar la transmissió de la informació:

Passa-classes: per tal de donar a conèixer activitats puntuals, tot i que en algunes ocasions és complicat, sobretot als centres més grans, ja que comporta una gran coordinació amb el centre.

Cartelleres: és l’espai permanentment als centres educatius. Aquestes canvien constantment tenint sempre les notícies més rellevants.

Xerrades- Tallers: s’ofereixen un seguit d’activitats (xerrades, tallers, obres de teatre…) als CES que s’inclouen dins del catàleg inicial d’activitats i que es poden ampliar i modificar segons les demandes i necessitats que es rebin, fent així que sigui un servei integral per als joves i els centres educatius.

Espais web i correu electrònic: htps://elpuntalteuinsti.wordpress.com  insti.elpunt@gmail.com

Corresponsals a l’Insti: grup de joves alumnes per dinamitzar la informació als Instituts de Sant Boi.

Xerrades, Monogràfics i tallers: Cada centre educatiu pot sol·licitar un seguit d’activitats ofertades i adaptables per realitzar amb els i les alumnes.

16195570_1596551080358458_8780416756750105584_n.jpg

%d bloggers like this: