El Punt al Teu Insti

En aquest espai web de El Punt al Teu Insti, compartim informació sobre tot allò que anem tractant a les hores del pati i per tant, pot ser d’interès o ajuda durant l’etapa que anem a l’institut.

Parlem sobre l’ensenyament reglat i no reglat, sobre beques, diferents recursos, formació i borses de treball, habitatge, viatges, associacionisme i voluntariat, esports, salut, lleure i oci… Mentre mostrem el dia a dia en l’institut.